Gweini Tymor
1996 - Sain SCD 2145

Traddodiadol yw'r holl draciau ar yr albym yma. Bu Siân yn canu'r caneuon hyn am flynyddoedd wrth gadw cyngherddau i gyfeiliant ei thelyn. Roedd hi'n awyddus iawn i'w rhoi ar gof a chadw. Mae ambell i offeryn heblaw'r... darllen mwy

Y Caneuon
 1. Y Gôg Lwydlas
 2. Aderyn Pur
 3. Y Gwydd
 4. Merch ei Mam
 5. Peth Mawr ydy Cariad
 6. Ei di'r Deryn du
 7. Si Hei Lwli
 8. Cariad Cyntaf
 9. Deio Bach
 10. Mi fu'm yn Gweini Tymor
 11. Mwynen Merch
 12. Ffarwel i Langyfelach Lon
 13. Broga Bach
Gweini Tymor
...delyn i'w clywed yma, ond mae'r ysbryd yn debyg iawn i'r hyn y bydd Siân yn anelu amdano yn ei chyngherddau solo.