Y Ferch o Bedlam
2005 - BOS Records RBOS 006

"Bu'r ddwy flynedd diwethaf yn amhrisiadwy i mi o ran dysgu o brofiadau bywyd. Mae'r caneuon y canaf ar yr albym hon yn ymdrin a threialon bywyd; cariad a thorcalon, salwch ac hapusrwydd, geni a marw. Mae'r caneuon hyn yn adlewyrchiad cywir o'n profiadau yn y byd hwn"

Y Caneuon
 1. Paham mae Dei mor hir yn dod?
 2. Dod dy Law
 3. Ar Lan y Môr
 4. Adar Mân y Mynydd
 5. Y Ferch o Bedlam
 6. Ambell i Gân
 7. Beth yw'r haf i mi?
 8. Can Crwtyn y Gwartheg
 9. Ow! Merch wyf i
 10. Y Mab afradlon
 11. Lisa lan
 12. Angau
Y Ferch o Bedlam